İDDAA Yasa

Türkiye'de müşterek bahisin tek markası İDDAA'nın devam edip etmeyeceği belli oluyor. Şans oyunlarıyla ilgili yeni yasa tasarısı meclise geldi. CHP ve hatta bazı AK Partili milletvekilleri 'tasarıya onay vermeme'niyetindeydi.

Türkiye futbol bahis sektörünün tek markası İDDAA oyunlarının durması veya devam etmesi için yapılan girişimlerin sonuna gelindi. İDDAA oyunlarının Türkiye'deki işletmecisi olan İnteltek aleyhine açılan Yürütmeyi Durdurma davasının Danıştay tarafından kabul edilmesinin ardından İDDAA oyunlarının durması gündeme gelmişti. Danıştay'ın "Yeni ihale açılmalı" şeklindeki kesin kararının ardından hükümetin, oyunların en azından yeni ihaleye kadar devam etmesi yönündeki görüşü spor kamuoyunca da kabul görmüştü.

MUHALİF AKP'LİLER DE VAR

Ancak CHP ve hatta AK Parti üyesi bazı milletvekilleri, İDDAA oyunlarının devam etmesine yönelik yasa tasarısının yeni ihaleyi de bağlayacağı ve hali hazırdaki sistemin ciddi vergi kaçağına neden olduğunu iddia etmişti. Daha önce konuyla ilgili birçok soru önergesi veren CHP yeni yasa tasarısına hem 'mevcut sistemi devam ettirmeye teşne olması' dolayısıyla hem de 'Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez bir vergi kaçağının faiz ve cezası dışında aslının da affedileceği' iddiasıyla onay vermeyeceğini ifade etmişti. İşte bu tartışmalar ışığında İDDAA oyunları ile ilgili yeni yasa tasarısı Meclis gündemine geldi.

SEZER'İN ONAYI GEREK

Meclis'ten geçen yeni yasayı Cumhurbaşkanı'nın veto etmesi söz konusu. Bu durumda oyunlar 1 Mart itibariyle duracak. İkinci ihtimal de yasanın Cumhurbaşkanı Sezer'in onayında kalması. Bu senaryo gerçekleşirse oyunlar 1 Mart itibariyle duracak; Cumhurbaşkanı'nın onay verdiği tarih itibariyle tekrar başlayacak.

İddaa yasasının detayları

İddaa oyununun devam etmesi, usulsüz bahis ve şans oyunu oynatanlara hapis cezası verilmesini öngören yasa tasarısı, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Futbol Müsabakalarında Müşterek Bahisler Tertibi Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna göre, "Futbol Müsabakalarında Müşterek Bahisler Tertibi Hakkında Kanunun" adı, "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun" olarak değiştiriliyor.

Spor-Toto-Loto Teşkilat Müdürlüğünün hukuki statüsü, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı olarak değiştirilecek.
Futbol ve diğer spor müsabakaları üzerine sabit ihtimalli ve müşterek bahisler ile şans oyunlarını düzenleme hak ve yetkisi Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne ait olacak. Genel Müdürlük, bu hak ve yetkisini kendisine bağlı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı eliyle kullanacak. Teşkilat Başkanlığı, bu yetkisini kendisi de kullanabilecek; kısmen veya tamamen özel hukuk tüzel kişilerine devredebilecek veya hizmet satın alma yoluna başvurabilecek.

Spor Toto Teşkilatının artan iş hacmini karşılamak amacıyla, Teşkilat Müdürlüğü, Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü, Hukuk Müşavirliği, Bayi Kontrolörlüğü Şube Müdürlüğü ve Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü gibi şubeler kurulacak.

HAPİS CEZASI

Kanuna aykırı olarak ne şekilde olursa olsun sabit ihtimalli ve müşterek bahisle şans oyunlarını düzenleyen ve oynatanlar ile bu kişilere aracılık edenler cezalandırılacak.

Yurtdışında düzenlenmiş veya oynatılmış olup olmadığına bakılmaksızın, sabit ihtimalli ve müşterek bahisler ile şans oyununu düzenleme ve oynatma yetkisi bulunmaksızın veya mevzuatta öngörülen usul ve esaslar dışında bu oyunları internet ve diğer dijital ortamlarda düzenleyen ve oynatanların faaliyetleri, mahallin en büyük mülki amiri tarafından durdurulacak.

Bu kişilerin dosyaları savcılığa iletilecek ve haklarında 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 10 bin güne kadar adli para cezası verilecek.

ELDE EDİLEN GELİRE EL KONULACAK

Para cezasının miktarı, suçtan elde edilen menfaatin 3 katından az olamayacak ve suçun işlenmesinde kullanılan her türlü araç, gereç, malzeme ve elde edilen gelir müsadere edilecek.

Müşterek bahisler ile şans oyunlarına katılımı sağlayan bilgi ve belgeleri, bunların oynanmasına yardımcı olan bilgileri, ilan ve reklamları veya bu oyunlarla ilgili olarak para, kredi veya mali değeri olan bir menfaati sağlayan yetkilendirmeyi herhangi bir iletişim aracı kullanarak iletenler ile masraf niteliğinde dahi olsa mali olanak sağlayan veya her türlü elektronik ortamda para, fon veya kredi transferi olanağı sağlayanlar da aynı şekilde cezalandırılacak.

Futbol ve diğer spor müsabakaları üzerinde sabit ihtimalli ve müşterek bahisler ile şans oyunlarının düzenlemesi ve uygulamasından doğacak ikramiyeye ilişkin dava hakkı, oyunların düzenlendiği tarihten bir yıl sonra düşecek.
Biletlerin kurumda kalan kuponları, düzenleme tarihinin üzerinden 18 ay geçtikten sonra muhafaza edilmeyecek. Ancak açılan davalarla ilgili kuponlar, davalar sonuçlanıncaya kadar saklanacak.

YETKİ VE GÖREVLERİ GENİŞLETİLİYOR

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda da değişiklik yapılarak, sadece futbol müsabakaları üzerine müşterek bahis düzenleme yetkisi bulunan Genel Müdürlüğün yetki ve görevleri genişletiliyor.

Genel Müdürlüğe, futbol müsabakaları dışındaki basketbol, voleybol, motor sporları, motogp gibi diğer spor müsabakaları üzerine de müşterek ve sabit ihtimalli bahis ile şans oyunları düzenleme yetkisi veriliyor.

KAMU İHALE KANUNU DIŞINDA

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile özerk spor federasyonlarının ulusal ve uluslararası spor faaliyetlerine ilişkin mal ve hizmet alımları, Kamu İhale Kanununa tabi olmayacak.

Buna ilişkin esas ve usuller, Maliye Bakanlığı ve Kamu İhale Kurumunun görüşleri alınarak, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.

İDDAA İÇİN DÜZENLEME

AK Parti ve CHP'li milletvekillerinin verdiği önergelerin kabul edilmesiyle, Danıştay tarafından verilen “yürütmeyi durdurma” kararı 1 Mart'ta uygulanmaya başlayacak olan “İddaa” oyununun sürmesi için düzenleme yapıldı.

Buna göre; 1 Mart 2008 tarihine kadar uzmanlık ve yüksek teknoloji gerektiren ve ihalesinin de ivedi olarak yapılması zorunluluğu bulunan basit ihtimalli bahis oyunları risk yönetim merkezi kuruldurulması ve işletmeciliği başbayiliği verilmesi işinin kısmen veya tamamen devri ve bu işe ilişkin mal ve hizmet alımı Gençlik Spor Genel Müdürlüğü tarafından doğrudan temin usulü dairesinde, özel hukuk tüzel kişilerine gelir/hasılat paylaşımı esasına göre en fazla 1 yıl süreyle sözleşmeyle yaptırılabilecek. Buna göre yapılacak ihaleden sonra gerçekleştirilecek ihale de gelir/hasılat esasına göre yapılacak ve ihale konusu işin sözleşme tarihinden itibaren en geç 6 ay içinde başlatılması zorunlu olacak.

Şahin: Birkaç hafta iddaa oynanmayabilir

TBMM Genel Kurulu''nda görüşülerek kabul edilen Futbol Müsabakalarında Müşterek Bahisler Tertibi Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasını Öngören Yasa üzerinde konuşan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, 2002 yılında ''iddaa'' oyunuyla ilgili merkezi sistem kurulması ve işletilmesi amacıyla açılan ihaleyi kazanan firmanın oyunu oynatma hakkı kazandığını söyleyerek, "İddaa, 3 yıldan beri başarıyla oynandı ve benim de beklemediğim bir ciro elde edildi. Spor kulüplerine de ciddi kaynak oluşturdu, ayrıca iddaa ve diğer oyunlardan sağlanan gelirle yarım kalmış ve yeni olmak üzere 40 spor tesisi yapıldı" dedi.


İddaa''da Danıştay''ın ilgili dairesinin, tespit ettiği yasal boşluk nedeniyle yürütmeyi durdurma kararı verdiğini hatırlatan Bakan Şahin, "1 Mart itibariyle yürütmeyi durdurmanın uygulamasını başlatmak zorundayız. O nedenle bu konuda düzenleme yapılması zarureti doğmuştur. Bir düzenleme yapılmaması halinde spor kulüpleri gelir ve kaynak kaybına uğrayacaktı. Tasarıda önergeyle yapılacak değişiklikle süreci devam ettirmeyi amaçladık. Ancak hiçkimsenin yasanın 1 Mart''ta hemen yürürlüğe gireceğini ve 1 Mart itibariyle İddaa''nın devam edeceğini anlamaması gerekiyor. Anayasaya aykırı bir düzenleme olmaması amacıyla tasarı üzerinde ciddi bir çalışma yürüttük. Tasarı kabul edildikten sonra Cumhurbaşkanlığı''na gönderilecek. Cumhurbaşkanı''nın, yasayı inceleme için 15 günlük süresi ve yeniden görüşülmesini isteme hakkı da var. Önergeyle çok acil olarak yeni bir sözleşme yapma imkanı getiriyoruz. Birkaç hafta İddaa oynanmama riski var. Bunu kısa sürede atlatmayı, aynı durumu sürdürmeyi amaçlıyoruz'''' ifadelerini kullandı.

Comments

ben yasadışı dediğiniz bahisi oynuyorum ama çok memnunum siz resmen bizleri keriz sanıp yok efendim 4 maçtan az olmazmış adamlar canlı bahis bile veriyolar .. not.. siz kendinizi çok akıllı sanan insanlar ben yemem aslanım

Haklısınız bu iddaanın yaptığı haksızlıktan başka bir şey degil size katılıyorum kendinizi bir halttan sanmayın iddaa kafamızı bozmayın.

adamlar yurtdısına para hıtmesın dıyorlar ama ortakları yunanlılar adamları paramızla ihya ettık bende netten oynarım domakrası nerde kaldı insanları zorluyorlar boşver ya netten oynarım yada hic oynamam kimse bana paramı nasıl harcayacagıma karısamaz okadar

Sevgili bahisseverler. Yasa açıkça oynatan ve ona aracılık eden (elektronik ortamda reklam vs.) diyor. İmkanınız varsa dışarıdaki baislerden oynayın. Hiç bir şey olmaz. Olsa dahi; KENDİ KAZANDIĞINIZ, EMEK VERDİĞİNİZ PARANIZLA OYNUYORSUNUZ. En kısa zamanda AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ'NE BAŞVURUNUZ.

Ben yeminliyim iddaa dan oynamıyorum. Para benim istediğim yerden oynarım. Tıkır tıkırda kazanırım. İnsanlar uyanıyor. Bu yasa boş asla kullanıcıyı engelleyemezler. Böyle bir hak yok